Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2020, 12

  Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.09.2020 nr 83

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve põhitegevuse tulud summas -34 656 eurot ja põhitegevuse kulud summas -31 232 eurot, investeerimistegevus 8 709 eurot ja likviidsed varad -12 133 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Roland Peets
  volikogu esimees

  Lisa Toila valla 2020.a. 2.lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json