Teksti suurus:

Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 määruse nr 39 „Mustvee Raamatukogu põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 6

Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 määruse nr 39 „Mustvee Raamatukogu põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 27.09.2023 nr 6

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 määrust nr 39 „Mustvee Raamatukogu põhimäärus˜ muudetakse alljärgnevalt:
  1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
„3) Lohusuu välisteeninduspunkt, aadressil Jõe tn 1, Lohusuu alevik, Mustvee vald, 42001, Jõgevamaa.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json