Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2023. a I lisaeelarve kinnitamine

Mustvee valla 2023. a I lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 9

  Mustvee valla 2023. a I lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 27.09.2023 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Mustvee valla põhimääruse § 41 ja Mustvee valla finantsjuhtimise korra § 5 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Mustvee valla 2023. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale 1 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Ülle Rosin
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Mustvee valla 2023. aasta I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json