Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Toila valla 2023. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

Toila valla 2023. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 10

  Toila valla 2023. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.09.2023 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Toila valla 2023. aasta 2. lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 160 000 eurot, põhitegevuse kulud summas -233 120 eurot, investeerimistegevus summas 20 320 eurot, likviidsete varade muutus 20 000 eurot, finantseerimistegevus 32 800 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Etti Kagarov
  volikogu esimees

  Lisa Toila valla 2023.aasta 2.lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json