Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve

Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 13

  Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 27.09.2023 nr 35

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve kogumahus 138 370 eurot võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aivar Aleksejev
  volikogu esimees

  Lisa Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json