Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 15 "Narva linna arengukava 2035 kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 14

Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 15 "Narva linna arengukava 2035 kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.09.2023 nr 19

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määrusega nr 15 kinnitatud Narva linna arengukava 2035 järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „1. Narva linna arengukava strateegia“ punktis „1.2 Tunnuslause“, sõnastades see alljärgnevalt:
„1.2 Tunnuslause. Linna tunnuslause on „Narva – Euroopa algab siin“.

  (2) Muuta peatükk „1. Narva linna arengukava strateegia“ punktis „1.3.2 Narva on elanikest hooliv linn“, täiendades strateegilist eesmärki toetavaid valdkondlike eesmärke ja meetmeid vastavalt käesoleva määruse lisale „1.3.2 Narva on elanikest hooliv linn“.

  (3) Muuta peatükk „2. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „2. Tegevuskava“.

  (4) Muuta peatükk „3. Eelarvestrateegia“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „3. Eelarvestrateegia““.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1.3.2 Narva on elanikest hooliv linn

Lisa 2. Tegevuskava

Lisa 3. Eelarvestrateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json