Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021

Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2016, 11

  Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021

  Vastu võetud 14.10.2016 nr 14

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7 ja § 371 lõike 2, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021 vastavalt Lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu 26. oktoobri 2015 määrus nr 7 „Kõpu valla eelarvestrateegia 2016-2019”.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Kaja Lind
  volikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia

  Lisa Seletuskiri