Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve

Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2016, 33

Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve

Vastu võetud 25.10.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve kogumahuga +20 760 eurot vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve