Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vinni valla 2020. aasta II lisaeelarve

Vinni valla 2020. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2020, 36

  Vinni valla 2020. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 29.10.2020 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada II lisaeelarvega järgmised muudatused:
  1) põhitegevustulude suurenemine 32 248 eurot
  2) põhitegevuskulude suurenemine 54 099 eurot
  3) investeerimistegevuse vähenemine 719 151 eurot
  4) finantseerimistegevuse vähenemine 97 677 eurot.

  Meelis Maine
  Esimees

  Lisa II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json