Teksti suurus:

Setomaa Vallavalitsuse 17.08.2021 määruse nr 4 „Toitlustamise maksumus Setomaa valla üldhariduskoolides“ muutmine

Väljaandja:Setomaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 4

Setomaa Vallavalitsuse 17.08.2021 määruse nr 4 „Toitlustamise maksumus Setomaa valla üldhariduskoolides“ muutmine

Vastu võetud 22.10.2021 nr 6

Määrust muudetakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Täiendada Setomaa Vallavalitsuse 17.08.2021 määrust nr 4 „Toitlustamise maksumus Setomaa valla üldhariduskoolides“ § 1 järgmiselt:
„4) oode töötajatele 1,00 euro“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Kudre
Vallavanem

Martin Sulp
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json