Teksti suurus:

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 8

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend

Vastu võetud 15.09.2015 nr 11
RT IV, 24.09.2015, 28
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2018RT IV, 23.10.2018, 1826.10.2018, rakendatakse alates 01.10.2018
18.08.2020RT IV, 25.08.2020, 101.01.2021
26.10.2021RT IV, 03.11.2021, 201.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 “Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend (edaspidi juhend) kehtestab Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele (edaspidi spordiklubi) ja spordikoolidele (edaspidi spordikool) antava noortespordi toetuse (edaspidi toetus) suuruse arvutamise alused.

  (2) Toetuse suuruse määramisel spordiklubile või spordikoolile aluseks on: Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud toetuse arvestuslik määr, toetatavate harrastajate koguarv, toetatavate spordialade loetelu, spordialaliidu edetabel, treenerite kutsekvalifikatsiooni tase ja spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud täisealise või 7 - 17-aastase (võimlemise- ja iluuisutamisklubile või koolile alates 5-aastase) harrastaja seadusliku esindaja kinnitus Kohtla-Järve linna sporditoetuste taotlemise keskkonnas.
[RT IV, 03.11.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Toetuse arvestusliku määra kehtestab linnavalitsus kalendriaasta alguses jagades noortespordi toetamiseks linnaeelarves ettenähtud rahalised vahendid Kohtla-Järve veebipõhises sporditoetuste keskkonnas kinnitatud harrastajate koguarvuga.

  (4) Toetust antakse järgmistele spordialadele:
  1) jalgpall;
  2) jäähoki;
  3) iluuisutamine;
  4) maadlus;
  5) kergejõustik;
  6) korvpall;
  7) ujumine;
  71) allveeujumine;
[RT IV, 23.10.2018, 18 - jõust. 26.10.2018, rakendatakse alates 01.10.2018]
  8) poks;
  9) judo;
  10) male;
  11) tõstmine;
  12) jõutõstmine;
  13) võrkpall;
  14) suusatamine;
  15) võimlemine;
  16) kabe;
  17) karate;
  18) kick-boxing;
  19) võistlustants;
  20) taekwon-do ITF;
  21) tennis;
[RT IV, 03.11.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]
  22) sulgpall.
[RT IV, 03.11.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Toetust antakse ja makstakse spordiklubile või spordikoolile sõlmitava lepingu alusel.

§ 2.   Toetuse suuruse arvutamine

  (1) Toetuse suuruse arvutamisel spordiklubile või spordikoolile korrutatakse toetuse arvestuslik määr toetatavate spordiklubi harrastajate arvuga ning koefitsiendiga, mis saadakse järgmiste spordiklubi või spordikooli näitajate liitmisel:
  1) 0,5 – baasnäitaja. Spordiklubi või spordikool tegeleb 7-19-aastaste (võimlemise- ja iluuisutamisklubi- ja kool alates 5-aastaste) harrastajatega treeningtegevuse eesmärgil kvalifitseeritud treeneri juhendamisel vastavalt põhikirjas sätestatud spordiala(de)l, 5-6- aastaste (võimlemine ja iluuisutamine) ja 7-9-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 120 minutit, 10-16-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 240 minutit ja 17-19-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 360 minutit;
  2) 0,1 – spordiklubis või spordikoolis töötavad töölepingu-, käsundus- või töövõtulepingu alusel kaks või enam treenerit;
  3) 0,1 – vähemalt 50% spordiklubi või spordikooli treeneritest (spordialade lõikes eraldi) omab 5. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
  4) 0,1 – vähemalt 1 spordiklubi või spordikooli treener (spordialade lõikes eraldi) omab 6. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
  5) 0,2 – spordiklubi või spordikooli tulemused on spordialaliidu edetabeli esimeses kolmandikus või 0,1 - spordiklubi või spordikooli tulemused on spordialaliidu edetabeli teises kolmandikus. Kui spordialaliidu edetabelis tulemuste pingerida ei jagune täisarvulisteks kolmandikeks, ümardatakse komakoht ülespoole.
[RT IV, 03.11.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Spordialaliidu edetabeli koostab vastav spordialaliit linnavalitsuse taotluse esitamisel. Spordialaliit koostab edetabeli eelneva kalendriaasta tulemuste alusel. Edetabel põhineb kuni 19. aastaste (kaasa arvatud) harrastajate tulemustel, mis on saavutatud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu heakskiidetud võistlustel. Spordialaliit esitab linnavalitsusele spordialaliidu edetabeli hiljemalt kalendriaasta 10. jaanuariks.
[RT IV, 03.11.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Kui spordiklubi või spordikool ei ole spordialaliidu edetabelis või spordialaliit ei ole linnavalitsusele tähtajaks edetabeli esitanud, käesoleva paragrahvi punkti 4 alapunkti 5 ei kohandata.

[RT IV, 03.11.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Võimlemise-ja iluuisutamisega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele määratakse toetuse arvutamisel 5- ja 6-aastastele harrastajatele koefitsient 0,8 spordiklubile või spordikoolile näitajate liitmisel arvutatud summast.

  (5) Mitme spordialaga tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele arvutatakse koefitsiendi suurus spordialade lõikes eraldi.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json