Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Sadama nime määramine

Sadama nime määramine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 8

  Sadama nime määramine

  Vastu võetud 23.02.2007 nr 29
  jõustumine 02.03.2007

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3, lg 4, Eesti Vabariigi Valitsuse 22.06.2004 määruse nr 226 „Kohanimede eestikeelsuse kindlakstegemise kord”, Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2002 määruse nr 2 „Haapsalu kohanimede määramise kord”, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 alusel.

  § 1.   Määrata kinnistule aadressiga Westmeri tn 1, Haapsalu, rajatava sadama nimeks „Westmeri sadam” (asendiplaan lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Arder Väli
  Volikogu esimees

  Lisa Asendiplaan

  /otsingu_soovitused.json