Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 35

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Vastu võetud 18.01.2005 nr 43

Kehtestatud vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 2.

§ 1.   Delegeerimine

  Delegeerida Kehtna Vallavalitsusele jäätmeseadusest tulenevad järgmised õigused ja kohustused:
  1) jäätmehoolduse arendamise korraldamine valla haldusterritooriumil jäätmeseaduse § 12 lõike 2 alusel;
  2) jäätmete sortimise korraldamine jäätmeseaduse § 31 alusel;
  3) jäätmekava nõudmise õigus jäätmeseaduse § 44 lõike 4 alusel;
  4) jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe säilitamine jäätmeseaduse § 44 lõike 5 alusel;
  5) jäätmekava eelnõu väljapaneku ja avaliku koosoleku korraldamine jäätmeseaduse § 56 lõike 1 alusel;
  6) ohtlike jäätmete käitluse korraldamine jäätmeseaduse § 65 lõike 2 alusel;
  7) korraldatud jäätmeveo korraldamine jäätmeseaduse § 66 lõigete 1, 2 ja 3 alusel;
  8) jäätmevedaja leidmiseks konkursi korraldamine jäätmeseaduse § 67 lõigete 1 ja 8 alusel;
  9) jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamine jäätmeseaduse § 69 lõike 3 alusel;
  10) teabe saamine jäätmevaldajate registri andmete kohta jäätmeseaduse § 69 lõike 6 alusel;
  11) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine jäätmeseaduse § 70 alusel;
  12) jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimise korraldamine ja sellega seotud kulude kandmine jäätmeseaduse § 128 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2005. a.

Märt Riisenberg
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json