Keskkond ja heakordKalmistu

PlaneerimineTeemaplaneering

Teksti suurus:

Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade teemaplaneeringu kehtestamine

Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade teemaplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.08.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 54

  Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade teemaplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 18.08.2010 nr 10
  jõustumine 23.08.2010

  Rakvere Vallavolikogu 21.01.2009 otsusega nr 3 algatati teemaplaneeringu koostamine Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade kohta. Rakvere Vallavolikogu 18.11.2009 otsusega nr 9 võeti teemaplaneering vastu ja teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 7.04–7.05.2010 ning avalik arutelu 10.05.2010.
  Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ja avalikul arutelul vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
  Lääne-Viru Maavalitsuse 3.06.2010 kirjaga nr 9-7/2779 annab Lääne-Viru maavanem teemaplaneeringule heakskiidu ja teeb ettepaneku planeering kehtestada.
  Arvestades eelnevat ja võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja Planeerimisseaduse § 24 lõike 3, Rakvere Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade teemaplaneering esitatud kujul.

  § 2.   Vallavalitsusel korraldada teemaplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes “Virumaa Teataja” ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub 23.augustil 2010.

  Toomas Rajamäe
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json