Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Hoonestusõiguse seadmise taotluse vormi ja enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vormi kehtestamine

Hoonestusõiguse seadmise taotluse vormi ja enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vormi kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 91

  Hoonestusõiguse seadmise taotluse vormi ja enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vormi kehtestamine

  Vastu võetud 09.07.2008 nr 5
  jõustumine 01.08.2008

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahv 6 lõike 3 punkti 2 ja paragrahv 34 lõike 2 ning Antsla Vallavolikogu 17. juuni 2008. a määrusega nr 8 kehtestatud "Vallamaale hoonestusõiguse seadmise kord" paragrahv 6 lõike 1 ja paragrahv 13 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada "Hoonestusõiguse seadmise taotluse vorm" vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kehtestada "Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokolli vorm" vastavalt lisale 2.

  § 3.   Avalikustada käesolev määrus Antsla valla administratiivhoone stendil ja valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub 01. augustil 2008. a.

  Tiit Tõnts
  vallavanem

  Tiina Vares
  vallasekretär

  Lisa 1 Hoonestusõiguse seadmise taotlus

  Lisa 2 Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokoll

  /otsingu_soovitused.json