Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 95

Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Vastu võetud 27.10.2004 nr 14
KO 2004, 2149, 248
jõustumine 01.12.2004

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258) paragrahvi 45 Antsla Vallavolikogu määrab:

§ 1.   Kehtestada Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord vastavalt lisale 1.

§ 2.   Avalikustada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

§ 3.   Määrus jõustub 01. detsembril 2004. a.

Hele Angerjärv
volikogu esimees

Lisa 1 Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord.

Lisa 2 Raieloa taotlus.

Lisa 3 Raieluba.

/otsingu_soovitused.json