Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 - sisukord
Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2014, 2

Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Vastu võetud 24.11.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Aseri valla eelarvestrateegia 2015-2018 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 9.10.2013. a määrus nr 79 „Aseri valla eelarvestrateegia 2014-2017“.

Ott Penek
volikogu aseesimees

Lisa 1 Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

/otsingu_soovitused.json