HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa maksmise kord

Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa maksmise kord - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2014, 29

  Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa maksmise kord

  Vastu võetud 25.11.2014 nr 3
  jõustumine 01.01.2015

  Määrus kehtestatakse Toila Vallavolikogu 22.10.2014.a. määruse nr 9 “Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” (RT IV, 28.10.2014, 7) § 2 alusel.

  § 1.   Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa määraks (edaspidi: osalustasu) ühe lapse kohta kuus on 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, mille tasub lasteaia kohta kasutava lapse vanem Toila Vallavalitsuse arveldukontole igakuuliselt jooksva kalendrikuu 25. kuupäevaks vastavalt esitatud arvele.

  § 2.   Osalustasu maksab lasteaia kohta kasutava lapse vanem ka lapse lasteaiast puudutud päevade eest olenemata puudumise põhjusest. Osalustasu maksmisel ümberarvestusi ei tehta.

  § 3.   Osalustasu ei maksta kui lasteaed on kollektiivpuhkusel.

  § 4.   Lasteaia juhatajal on õigus, oma käskkirjaga, kustutada laps lasteaia nimekirjast, kui lapsevanem on jätnud osalustasu maksmata ja võlgnevust ei ole likvideeritud järgneva kalendrikuu maksetähtajaks.

  § 5.   Vähekindlustatud peredel on õigus pöörduda Toila Vallavalitsuse poole rahalise toetuse saamiseks vastavalt Toila Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  § 6.   Toila Vallavalitsuse 05.09.2007.a. määrus nr 6 “Voka Lasteaed Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa maksmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  § 7.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.a..

  Tiit Kuusmik
  vallavanem

  Jana Kangur
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json