Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 3

Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 25.11.2015 nr 18
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruses nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ tehakse järgmised muudatused:
  1) § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: „Osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on 30 eurot, millest kohatasu on 20 eurot ja õppetasu on 10 eurot.“;
  2) § 5 lõige 3 muudetakse lõikeks 4 ja sõnastatakse järgmiselt: „Ühe suvekuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ja/või lasteaia ajutise või osalise sulgemise ajal, mis vältab rohkem kui kolm päeva, lapsevanemalt üldjuhul osalustasu ei nõuta.“;
  3) § 5 lisatakse lõige 3 ja sõnastatakse järgmiselt: „Lapse pikemaajalisel (üle ühe kalendrikuu) tõendataval puudumisel haiguse tõttu, vabastatakse lapsevanem avalduse alusel osalustasu maksmisest.“;
  4) § 5 lisatakse lõige 5 ja sõnastatakse järgmiselt: „Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna pärast suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json