Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 24

  Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 26.11.2015 nr 44
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 alusel.

  § 1.  Delegeerida Sillamäe Linnavalitsusele „Lastekaitseseaduses“ sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  § 2.  Sillamäe Linnavalitsusel on „Haldusmenetluse seaduse“ § 8 lõike 2 alusel õigus määrata ametnik või ametnikud, kes täidavad Sillamäe Linnavalitsuse nimel §-s 1 sätestatud ülesandeid.

  § 3.  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  Jelena Koršunova
  volikogu esimees