Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Kohtla valla terviseprofiili 2016-2024 kinnitamine

Kohtla valla terviseprofiili 2016-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2016, 6

  Kohtla valla terviseprofiili 2016-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 30.11.2016 nr 41

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja rahvatervise seaduse § 10 punkti 2 alusel ning kooskõlas Kohtla valla arengukava 2014-2024 ja eelarvestrateegiaga 2017-2020.

  § 1.  Kinnitada Kohtla valla terviseprofiil 2016-2024 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Arno Rossman
  Volikogu esimees

  Lisa Kohtla valla terviseprofiil 2016-2024