Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 14

Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 25.11.2019 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lg 7 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 Tapa valla põhimäärus“ § 72 lg 8 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2019-2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 29.08.2018 määrus nr 31 „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

Lisa Tapa valla arengukava 2018-2025 Tapa valla eelarvestrateegia 2019-2023

Lisa Lühiülevaade vallast

Lisa Tegevuskava

Lisa Strateegia vorm

/otsingu_soovitused.json