Ehitus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine Keila linnavalitsusele

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 17

Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine Keila linnavalitsusele

Vastu võetud 26.11.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele

  Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 71 lõikes 2, § 103 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Keila Linnavalitsusele.

§ 2.   Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele

  Ehitusseadustiku § 124, § 128 lõike 3 punktis 2 ja § 129 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Keila Linnavalitsusele.

§ 3.   Pakendiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele

  Pakendiseaduse § 171 lõigetes 13 ja 4 ning § 20 lõikes 44 sätestatud kohaliku omavalitsuse organi ülesanded delegeeritakse Keila Linnavalitsusele.

§ 4.   Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele

  Veeseaduse § 88, § 116 lõikes 3, § 117 lõikes 4, § 174 lõikes 2, § 180 lõikes 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Keila Linnavalitsusele.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Keila linnavolikogu 26.04.2011 määrus nr 7 „Keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json