Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 25

  Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.11.2019 nr 87
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.detsembrist 2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 8 alusel.

  § 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

    Võtta vastu Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. detsembrist 2019.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla 2019. aasta II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json