HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 27

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Vastu võetud 28.11.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 6 ja lg 7, huvikooli seaduse § 21 lg 3, Loksa Linnavolikogu 17.06.2008 määruse nr 17 “Loksa Muusikakooli põhimäärus” § 11 lg 2 alusel ning arvestades munitsipaalharidusasutustele Loksa linna 2020. a eelarve projektis ettenähtud personali-, majandamis- ja õppevahendite soetamise kulusid.

§ 1.   Loksa Gümnaasiumi kulud

  Kinnitada 2020. aastaks Loksa Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 153,23 eurot kuus, aastas 1838,80 eurot.

§ 2.   Loksa Lasteaia Õnnetriinu kulud

  Kinnitada 2020. aastaks Loksa Lasteaia Õnnetriinu majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 477,97 eurot kuus, aastas 5735,59 eurot.

§ 3.   Loksa Muusikakooli kulud

  Kinnitada 2020. aastaks Loksa Muusikakooli õpilaskoha maksumuseks ühe õpilase kohta 295,69 eurot kuus, aastas 3548,28 eurot.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2020.

Värner Lootsmann
Linnapea

Karin Kask
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json