Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2020. aastaks maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 29

2020. aastaks maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja § 11 lg 1 alusel.

§ 1.   Kehtestada 2020. aasta Rakvere valla haldusterritooriumi maamaksumäärad:

  (1) maksumäär 2,2 % maa maksustamishinnast aastas;

  (2) haritava ning loodusliku rohumaa maksumäär 1,4 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Maksumäära rakendatakse 01. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ain Altermann
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json