HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020-2024

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 31

Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020-2024

Vastu võetud 28.11.2019 nr 113

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 39 „Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 10 lõike 7 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020-2024 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Mäetaguse Põhikooli direktoril korraldada arengukava avaldamine kooli veebilehel.

§ 3.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Mäetaguse Põhikool vaatab arengukava üle iga õppeaasta lõpuks ning vajadusel valmistab ette ja esitab Alutaguse Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud, sealhulgas tegevuskavale ühe aasta tegevuste lisamise

  (2) Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab Mäetaguse Põhikool informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta Alutaguse Vallavalitsusele.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Mäetaguse Põhikooli arengukava 2020-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json