Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu ruumide üürihinna kehtestamine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 34

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu ruumide üürihinna kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 , Viimsi valla põhimääruse § 138 lõike 4 ja Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse § 2 lõige 3 punkti 7 ning Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu direktori Tiiu Valmi 08.11.2019 ettepaneku nr 16-4/4967 alusel:

§ 1.   Kehtestada Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu ruumide üürihinnad alljärgnevalt:

  (1) Suur saal (100 istekohta):

  1) tunni hind 20 eurot;
  2) päeva (kell 10-18) hind 100 eurot.

  (2) Väike saaal (50 istekohta):
  1) tunni hind 15 eurot;
  2) päeva hind 50 eurot.

  (3) Rühmaruum „Kevade“ (12 istekohta):
  1) tunni hind 10 eurot;
  2) päeva hind 40 eurot;
  3) 50% hinnasoodustus MTÜ-dele, sihtasutustele, õppeasutustele ning Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri- ja haridusprojektide läbiviimiseks.

  (4) Rühmaruum „Suvi“ (4 istekohta):
  1) tunni hind 5 eurot;
  2) päeva hind 20 eurot;
  3) tasuta MTÜ-dele, sihtasutustele, õppeasutustele ning Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri- ja haridusprojektide läbiviimiseks.

  (5) Rühmaruum "Sügis" (12 istekohta):
  1) tunni hind 10 eurot;
  2) päeva hind 40 eurot;
  3) 50% hinnasoodustus MTÜ-dele, sihtasutustele, õppeasutustele ning Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri- ja haridusprojektide läbiviimiseks.

  (6) Ruumide rendihinnale 50% hinnasoodustus ning rühmaruumile Suvi (4 kohta) tasuta kasutamise võimalus MTÜ-dele, sihtasutustele, õppeasutustele ning Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri- ja haridusprojektide läbiviimiseks.

  (7) Kõigis ruumides on kiire internet, heli- ja videokonverentsi tehnika kasutamise võimalus.

  (8) Ruumide kasutamise hinnad sisaldavad tualettruumide, laudade, toolide kasutust ning 1 (ühe) tunni tasuta ettevalmistusaega.

  (9) § 1 lõigetes 1 – 5 toodud hinnad kehtivad raamatukogu lahtioleku ajal ajavahemikul kell 10 – 18.

  (10) Raamatukogu kinnioleku ajal ruumide kasutuseks lisandub ruumi üürihinnale 25%.

  (11) Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha täiendavaid soodustusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 14. detsembri 2010 määrus nr 81 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu seminariruumi üürihinna kehtestamine“.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 5. detsembril 2019. a.

Laine Randjärv
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json