SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2020, 4

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 21.10.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 18 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaaltoetuste määrad alljärgnevalt:
  1) esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus 70 eurot;
  2) küttetoetus 200 eurot aastas;
  3) sünnitoetus 500 eurot;
  4) juubelitoetus 50 eurot;
  5) matusetoetus 350 eurot;
  6) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  7) hooldajatoetus puudega täisealise isiku hooldajale 50 eurot kuus;
  8) sotsiaaltoetuse ülemmääraks, mida on sotsiaalosakonna juhatajal õigus otsustada ilma toetuste määramise komisjoni ja vallavalitsust otsustusprotsessi kaasamata, 25 eurot.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 07.02.2019 määrus nr 3 „ Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine.“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2021.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json