Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmine

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2020, 5

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmine

Vastu võetud 24.11.2020 nr 13

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, ja § 706, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 ning Keila Linnavolikogu 26. mai 2020 määruse nr 6 “ Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.   Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine

  (1) Võtta vastu Keila linna eelarvestrateegia 2021-2024 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025“ osana vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Võtta vastu "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2021-2024 vastavalt määruse lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  Lõpetada Keila Linnavolikogu 27.08.2019 määruse nr 8 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine“ kehtivus 31. detsembril 2020.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa  1 Keila linna eelarvestrateegia 2021-2024

Lisa  2 Keila inna tegevuskava 2021-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json