Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2020, 38

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 26.11.2020 nr 116

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõike 8 ning ruumiandmete seaduse1 § 54 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja korraldamise ning koha-aadresside määramise Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Põhja-Sakala vallas määrab kohanimed Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

  (2) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või asjaomase ministri poolt ja puudutab Põhja-Sakala valla haldusterritooriumi, annab vallavalitsus kohanimemäärajale arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramist korraldab vallavalitsuse majandusosakond omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

  (3) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (4) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele kohanime taotletakse.

§ 4.   Kohanime avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Põhja-Sakala valla veebilehel. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohanime määramise otsus saadetakse 10 päeva jooksul pärast selle jõustumist kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, taotlejale ja huvitatud isikule.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json