Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2022, 1

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Vastu võetud 24.11.2022 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 3 ja 6 ning rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Saare maakonna arengustrateegia 2022-2035 kinnitamine

  Kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 1 ja Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 3.

§ 2.   Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022-2026 kinnitamine

  Kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 2 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 4.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määrus nr 66 „Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035

Lisa 2 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026

Lisa 3  Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035

Lisa 4 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json