HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2023‒2025 kinnitamine

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2023‒2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2022, 29

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2023‒2025 kinnitamine

Vastu võetud 30.11.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mehikoorma Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2023–2025, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.01.2023.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

Lisa Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2023-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json