ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2016, 26

Vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine
[RT IV, 28.02.2015, 25 - jõust. 01.04.2015]

Vastu võetud 29.11.2012 nr 10
RT IV, 04.01.2013, 36
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2015RT IV, 28.02.2015, 2501.04.2015
09.11.2016RT IV, 22.11.2016, 1501.01.2017

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3 , Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 141 lg 1, Vastseliina vallavolikogu 26.04.2004.a määrusega nr 20 kinnitatud „Vastseliina valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ alusel ning arvestades asjaoluga, et Vastseliina Vallavalitsus täidab OÜ Vaks üldkoosoleku ülesandeid, Vastseliina Vallavalitsus määrab:
[RT IV, 28.02.2015, 25 - jõust. 01.04.2015]

§ 1.  Veeteenuse hindade kehtestamine

  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2017. aastast tasu ühisveevärgist võetud 1m3 vee eest alljärgnevalt:
 1) elanikkonnale 1,08€ (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)
 2) ettevõtjale 1,34€ (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)
[RT IV, 22.11.2016, 15 - jõust. 01.01.2017]

§ 2.  Heitvee ärajuhtimise hindade kehtestamine

  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2017. aastast tasu 1m3 heitvee ärajuhtimise eest alljärgnevalt:
 1) elanikkonnale 1,25€ (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)
 2) ettevõtjale 1,54€ (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)
[RT IV, 22.11.2016, 15 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.  Abonenttasu kehtestamine

 (1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2013. a abonenttasu vee - ja kanalisatsiooni olemasolul alljärgnevalt:
 1) elanikkonnale 0,96 € (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)
 2) ettevõtetele - veearvesti läbimõõt (mm) korrutatud 0,45 € (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)

 (2) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2013. a abonenttasu ainult veevarustuse olemasolul alljärgnevalt:
 1) elanikkonnale 0,45 € (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)
 2) ettevõtetele - veearvesti läbimõõt (mm) korrutatud 0,32 € (käesolevale hinnale lisandub käibemaks)

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Käesolev määrus avalikustada valla veebilehel ja valla ajalehes „Vastseliina valla teated“.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.