Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks

Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2017, 22

Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks

Vastu võetud 22.12.2016 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja § 11 lg 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2017. aasta maamaksumäärad Luunja valla territooriumil.

§ 2.  Maamaksumäärad

 (1) Kehtestada 2017. aastal maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lg 2 sätestatud juhul.

 (2) Kehtestada 2017. aastal põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json