Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 2

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Vastu võetud 21.12.2017 nr 21
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Põhja-Sakala valla lasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määr, millega lapsevanemad osalevad lasteaia eelarve kulude katmisel.

§ 2.   Lastevanemate poolt kaetava osa määra suurus

  (1) Lastevanemate poolt kaetava osa määr on 5 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (2) Kui perest käib valla lasteaias kaks või enam last, on pere vabastatud lastevanemate poolt kaetava osa tasumisest alates teisest lapsest.

  (3) Lastevanemate osa määra õppeaasta kestel ei muudeta, kuigi Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär võib kalendriaasta algul muutuda.

  (4) Igal aastal võetakse uus palga alammäär aluseks 01. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõpu Vallavolikogu 01.03.2013 määrus nr 1 “Kõpu Põhikooli lasteaia õppetasu kehtestamine”;
  2) Suure-Jaani Vallavolikogu 31.05.2007 määrus nr 89 “Lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine;
  3) Võhma Linnavolikogu 16.11.2006 määrus nr 22 “Võhma Lasteaias Mänguveski vanemate kaetava osa määra kehtestamine”.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json