Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2021, 12

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Vastu võetud 21.12.2017 nr 21
RT IV, 04.01.2018, 2
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2020RT IV, 08.05.2020, 7411.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020
17.12.2020RT IV, 05.01.2021, 408.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 03.12.2020
25.02.2021RT IV, 12.03.2021, 415.03.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Põhja-Sakala valla lasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määr, millega lapsevanemad osalevad lasteaia eelarve kulude katmisel.

§ 2.   Lastevanemate poolt kaetava osa määra suurus

  (1) Lastevanemate poolt kaetava osa määr on 5 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (2) Kui perest käib valla lasteaias kaks või enam last, on pere vabastatud lastevanemate poolt kaetava osa tasumisest alates teisest lapsest.

  (3) Lastevanemate osa määra õppeaasta kestel ei muudeta, kuigi Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär võib kalendriaasta algul muutuda.

  (4) Igal aastal võetakse uus palga alammäär aluseks 01. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

§ 21.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine
[RT IV, 12.03.2021, 4 - jõust. 15.03.2021]

  (1) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s.o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses kalendriaastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.
[RT IV, 12.03.2021, 4 - jõust. 15.03.2021]

  (2) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.
[RT IV, 12.03.2021, 4 - jõust. 15.03.2021]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määruse § 2 lõikes 1 märgitud tasu võtmise kohustust ei kohaldata juhul, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord või lasteaed/lasteaiarühm on suletud.
[RT IV, 05.01.2021, 4 - jõust. 08.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 03.12.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json