ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 23

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 27.12.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Setomaa vallas.

  (2) Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna omandis või kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks eluruumi üldpind. Kui üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind. Eluruumis üksi elavatele pensionäridele ning üksi elavatele puuduva ja osalise töövõimega isikutele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgnevalt:
  1) üür kuni 2,5 eurot 1m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot 1m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 eurot 1m²;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja iga järgneva kohta kuni 9 eurot kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 10 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja iga järgneva pereliikme kohta kuni 5 eurot kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 4 eurot 1m² kohta kuus.
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja iga järgneva pereliikme kohta kuni 20 eurot kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 30 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja iga järgneva pereliikme kohta kuni 15 eurot kuus.
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 2 eurot 1m² kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 1,15 eurot 1m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu kuni 6 eurot esimese pereliikme kohta kuus ning 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Setomaa Vallavalitsus üle vähemalt üks kord aastas, esitades vajadusel Setomaa Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 8 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 12.06.2015 määrus nr 14 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 22.12.2016 määrus nr 22 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (5) Määrust rakendatakse alates 01.01.2018.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json