Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2018. a maamaksumäärade kehtestamine

2018. a maamaksumäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2018, 35

2018. a maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 27.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse paragrahvi 5 lõigete 1 ja 2 ning paragrahvi 11 lõike 4 alusel.

§ 1.  Maamaksumäär

  Kehtestada Lääne-Nigula vallas 2018. aastaks maamaksumäärad diferentseeritult hinnatsoonide ja kõlvikute kaupa järgmiselt:

Hinnatsoon Maamaksumäär, %

Haritava ja looduslik rohumaa Ülejäänud kõlvikud

H0342001 2,0 2,5

H0411002 2,0 2,5


H0452001 2,0 2,5

H0518003 2,0 2,5

H0520001 1,7 2,0

H0520002 1,7 2,5

H0531001 2,0 2,5

H0531002 2,0 2,5

H0552001 2,0 2,5

H0552002 2,0 2,5

H0552003 2,0 2,5

H0680001 2,0 2,5

H0680002 2,0 2,5

H0680003 2,0 2,5

H0776001 2,0 2,5

H0776002 2,0 2,5

H0776003 2,0 2,5

H0776004 2,0 2,5

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Rakendada määrust alates 1. jaanuarist 2018. a.

 (2) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees