Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ - sisukord
  Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 15

  Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

  Vastu võetud 19.12.2018 nr 62

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, § 374 lõigete 1 ja 2, § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

  § 1.   Kiita heaks Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ ning selle lisadeks olevad Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiil, Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava ja statistiline ülevaade Viljandimaast (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Arvo Maling
  Volikogu esimees

  Lisa Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

  Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava 2035+

  Lisa 2 Viljandimaa tervise- ja heaolu profiil ning tegevuskava aastateks 2019–2022

  Lisa 3 Statistiline ülevaade Viljandimaast