Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 29.12.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, § 22 lg 3 § 532 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

§ 2.   Struktuur ja teenistuskohtade koosseis

  (1) Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse Lisale.

  (2) Lubada Narva-Jõesuu Linnavalitsusel teha muudatusi Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.03.2020 määrus nr 82 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrus rakendub 01.01.2022.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

Lisa struktuur

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json