Teksti suurus:

Nõo valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 3

Nõo valla kriisikomisjoni põhimääruse muutmine

Vastu võetud 29.12.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse“ § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Nõo Vallavalitsuse 19.04.2018 määrusega nr 9 kehtestatud „Nõo valla kriisikomisjoni põhimääruse“ § 2 lõike 2 punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“3) abistab Päästeametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;”

Maano Koemets
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json