Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 4

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 29.12.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärade kehtestamine

  Kehtestada Viru-Nigula valla territooriumil maamaksumäärad alljärgnevalt:
1) elamu-, metsa- ja muu maa maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas;
2) haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.12.2018 määrus nr 48 "Maamaksumäära kehtestamine".
(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json