Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 5

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.12.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 25.05.2000 määrus nr 13 „Voore seltsimaja põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 29.11.2006 määrus nr 18 „Saare valla sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 01.02.2011 määrus nr 1 „Lohusuu valla omandis olevate eluruumide üürihinna kehtestamine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json