Teksti suurus:

Tapa Vallavolikogu 28.09.2017 määruse nr 79 "Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 14

Tapa Vallavolikogu 28.09.2017 määruse nr 79 "Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 2

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ja § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Tapa vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 28.09.2017 määrus nr 79 „Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alari Kirt
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json