Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Keskkonnavaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Keskkonnavaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 15

Keskkonnavaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 31.12.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Delegeerida Tapa Vallavalitsusele järgmistest seadustest ja nende alusel antud määrustest tulenevate ülesannete lahendamine:
  1) keskkonnaseadustiku üldosa seadus;
  2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus;
  3) atmosfääriõhu kaitse seadus.

  (2) Tapa Vallavalitsusel on haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel õigus määrata ametnik või ametnikud, kes täidavad Tapa Vallavalitsuse nimel käesolevas paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alari Kirt
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json