HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Roosna-Alliku Lasteaia Hellik arengukava 2021-2024 kinnitamine

Roosna-Alliku Lasteaia Hellik arengukava 2021-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 16

  Roosna-Alliku Lasteaia Hellik arengukava 2021-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 30.12.2021 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 33 „Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord“ § 1 lõike 5, Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 49 „Roosna-Alliku Lasteaed Hellik põhimäärus“ § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Roosna-Alliku Lasteaed Hellik arengukava 2021-2024 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Piret Moora
  abilinnapea linnapea ülesannetes

  Leemet Paulson
  linnasekretär

  Lisa Roosna-Alliku Lasteaia Hellik arengukava 2021-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json