Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kose valla 2021. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Kose valla 2021. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 18

Kose valla 2021. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Võtta vastu Kose valla 2021. aasta kolmas lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
volikogu esimees

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json