Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine

Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2022, 19

Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 20

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve

  Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2021.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Lisa Lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json