Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2014, 9

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 29.01.2014 nr 5

Määrus antakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja § 11 alusel.

§ 1.  Kehtestada Muhu vallas üldine maamaksumäär hinnatsooniti alljärgnevalt:

 (1) H0478001 2,0% maamaksustamishinnast aastas;

 (2) H0478002 1,2% maamaksustamishinnast aastas;

 (3) H0478003 1,3% maamaksustamishinnast aastas;

 (4) H0478004 1,3% maamaksustamishinnast aastas;

 (5) H0478005 1,3% maamaksustamishinnast aastas;

 (6) H0478006 1,4% maamaksustamishinnast aastas;

 (7) H0478007 1,3% maamaksustamishinnast aastas;

 (8) H0478008 1,4% maamaksustamishinnast aastas;

 (9) H0478009 1,4% maamaksustamishinnast aastas;

 (10) H0478010 1,4% maamaksustamishinnast aastas.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Maamaksumäärasid rakendatakse alates 01.01.2014.

 (2) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 19.12.2012.aasta määrus nr 83 "Maamaksumäära kinnitamine"

 (3) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
Volikogu esimees